Program
Struktura
Istorijat
Liberali u Parlamentu
Liberali u Republickoj Upravi
Liberali u Lokalnoj Upravi
Zene Liberali
Mladi Liberali
Mitinzi
Izdavastvo
Foto Arhiva
Postavite Pitanje
Anketa
LSCG za vasu stranicu
Vasa Pisma
LSCG Shop
Linkovi
Arhiva
Liberali u Dijaspori

 


Uvod
 
Konferencija
Mali Kabinet
Veliki Kabinet
Lider
Predsjednik
Riznicar
Portparol
Utemeljivac
Pocasni Predsjednik
 
Opstinski Odbori


 


   

Konferencija

[Uvod] [Predsjednik] [Clanstvo]


IV Vanredna Konferencija - Cetinje, 7.09.2004.

AMANDMAN NA TEKST PREDMETNE INICIJATIVE PODNESENE OD STRANE GRUPE POSLANIKA DANA O2.09.2004.g.

Nakon rezultata višesatne, iscrpne i sveobuhvatne rasprave koja je omogućila što objektivnije sagledavanje slučaja rasprodaje dijela zemljišta
u vlasništvu SO Kotor, kako sa stručno-pravnog i posebno sa političkog aspekta;

Smatrajući očiglednim i nedvosmisleno jasnim da je u pravnom smilslu ovaj slučaj proizveden predumišljanjem kršenjem postojećih zakonskih propisa,

Razumijevajući da je u političkom smislu isti slučaj proizveden očiglednim i predumišljajnim kršenjem slova i duha Statuta LSCG sve sa ciljem dovođenja u stanje potpune pravne i političke zablude i obmane kako odborničkog kluba LSCG u SO Kotor tako i najviše političke organe stranke, što je sve proizvelo teške štetne političke posljedice po Liberalni Savez Crne Gore;

Mi dolje potpisani pretstavnici na današnjoj IV vanrednoj Konferenciji:

PERO BOROZAN, BUDO ČARAPIĆ, DUŠAN MARTINOVIĆ, GORAN KUSOVAC, MR SAŠA LAKIĆ, MR ACO RADULOVIĆ, VLADIMIR BOŠKOVIĆ, LJUBOMIR STJEPČEVIĆ, IVICA ŠAPINA, DRAGAN MARKOVIĆ, MAJA DUBLJEVIĆ, ALEKSANDAR ALEKSIĆ, ALJO ŠABOVIĆ, DŽEMAL PEROVIĆ i BOGDAN MARCANO,

Ustajući ovim činom u odbranu stranke i njenih petnaestogodišnjih tekovina;

Sjećajući se sa najdubljim poštovanjem mučeničkog hoda crnogorskih liberala na crnogorskoj političkoj Golgoti, puta kojem je, sve do ovog apsolutno neprihvatljivog čina, svoj puni šestogodišnji doprinos dao politički lider;

Sa odlučnošću iznoseći lični stav da su politički i drugi interesi stranke u ovom slučaju pretpostavljeni lukrativnim interesima grupe koja je organizovala cijeli slučaj pa je tako Liberalni savez namjerno i ucjenjivački doveden u smrtnu političku opasnost;

Smatrajući da za čitavi slučaj sa svim šetnim poljedicam po LSCG najveću i isključivu političku odgovornost snosi politički lider,

Predlaže Konferenciji da se ovim

AMANDMANOM NA TEKST PREDMETNE INICIJATIVE PODNESENE OD STRANE GRUPE POSLANIKA DANA O2.09.2004.g.

a koji se podnosi na osnovu čl. 4. st.2. Poslovnika

Predmetna inicijativa transformise odmah i neopozivo u:

O D L U K U

Ove Konferencije kojom se :

1. Aktuelni gradonačelnik SO KOTOR, analogno čl. 34.5. i tačka 6. isključuje se iz članstva LSCG. Istovremeno se ovlašćuju nadležni organi stranke da protiv istog podnesu krivičnu prijavu kod nadležnog pravosudnog organa.

2. Politički lider MIODRAG ŽIVKOVIĆ isključuje se iz članstva LIBERALNOG SAVEZA CRNE GORE.

3. Analogno čl. 12.st. 9. Statuta Stranka nastavlja političko djelovanje do prve naredne redovne Konferencije će se održati do isteka prve polovine februara 2005.g.

Potpisani pretstavnici traže da se ovaj amandman odmah i neodložno stavi na glasanje.

PERO BOROZAN, BUDO ČARAPIĆ, DUŠAN MARTINOVIĆ, GORAN KUSOVAC, MR SAŠA LAKIĆ, MR ACO RADULOVIĆ, VLADIMIR BOŠKOVIĆ, LJUBOMIR STJEPČEVIĆ, IVICA ŠAPINA, DRAGAN MARKOVIĆ, MAJA DUBLJEVIĆ, ALEKSANDAR ALEKSIĆ, ALJO ŠABOVIĆ, DŽEMAL PEROVIĆ i BOGDAN MARCANO


***


Ostala vaznija dokumenta i govori:

Govor Slavka Perovica - tekst - uzivo
 

 


vrh

 

Copyright © Liberalni savez Crne Gore, 2003