Crna Gora: Liberalni Savez Crne Gore (LSCG
)ã

 

Ime na engleskom jeziku:                        The Liberal Alliance of Montenegro

 

Status:                                                Član Liberalne Internacionale (LI);
učlanjen 1994. na Kongresu LI u Reykjavik-u

 

Adresa:                                               Bratstva i jedinstva 57

81000 Podgorica

Crna Gora

Telefon:                                              081  625 245 ; 081 601 505

Fax:                                                   081  601 506

E-mail:                                                lscg@cg.yu

Homepage:                                          www.lscg.cg.yu

 

Lider:                                                 Vesna Perović

Predsjednik:                                         Džemal Perović

Predsjednik Konferencije:                        Aljo Šabović

Rizničar:                                             Savo Borozan

Utemeljvač; Politički analitičar:                Slavko Perović (Podpredsjednik Liberalne internacionale)

Portparol:                                           Helena Vučetić: helenav@cg.yu

Sekretar za odnose sa javnošću:              Aleksandar Aleksić: cepo@cg.yu

Sekretar za međunarodne odnose:           Saša Marković: sasam@cg.yu

- direktan  telefon:                                067 389 266

- direktan fax broj:                               081 601 506

 

Stranački list:                                       Liberal (trenutno ne izlazi)

 

Datum posljednjih  izbora:                      Predsjednicki:  2003 ; Parlamentarni: 2002

- Procenat:                                          predsjednicki:  31.6% ; parlamentarni:  5.8%

- Broj mjesta u parlamentu:                     Parlament:   4/75

 

Članstvo:                                            5175

 

Poslanički klub:                                    Skupština Republike Crne Gore

                                                         Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 5

                                                         81000  Podgorica

- Telefon:                                            081 242 084

- Fax:                                                 081 242 084

- Homepage:                                       www.skupstina.cg.yu

Vlada ili Opozicija:                               OpozicijaLSCG © Zadnje izmjene dana 01.11.2004.