kliknite da odstampajte dokumenat


LIBERALNI SAVEZ CRNE GORE
Predsjednički kolegijum
Podgorica, 20 Septembar 2004. godine

HRONOLOGIJA - SLUČAJ "ŽIVKOVIĆ"


1. Članom 15 Statuta LSCG regulisana su ovlašćenja Malog Kabineta LSCG. Ovo najviše političko tijelo Stranke formacijski sačinjavaju: POLITIČKI LIDER, ČLANOVI OBA POSLANIČKA KLUBA, PREDSJEDNIK KONFERENCIJE STRANKE I POLITIČKI ANALITIČAR.

U istom članu st. 2. stoji da MK: "Prati i razmatra dnevno-političku situaciju i predlaže Političkom lideru preduzimanje konkretnih političkih akcija"

MK se nalazi u stalnom zasijedanju (čl. 15. 1. Statuta) i ovo podrazumijeva da se odluke donose na osnovu stalne rasprave i kolektivno, a da ih Politički lider promoviše prema javnosti.

Ovo takođe podrazumijeva da MK radi na principu DNEVNO-POLITIČKOG obavještavanja i izjašnjavanja ŠTO JE STALNI OBLIK RADA I PRAKSA U RADU MK.

2. O slučaju RASPRODAJE zemlje koja se nalazi na teritoriji opštine Kotor, u kojoj mjesto Predsjednika opštine obavlja liberal Nikola Samardžić, a na osnovu koalicionog Sporazuma sklopljenog u Podgorici dana 5. Jula 2002. između predstavnika ondašnje koalicije "ZAJEDNO ZA JUGOSLAVIJU" s jedne, i LSCG s druge strane, po kojem je LSCG u četiri opštine kao stranci sa ukupno osvojenih 5,9% pripalo da obavlja 50% vlasti, svi članovi MK, osim Političkog lidera, SAZNALI SU IZ SREDSTAVA JAVNOG INFORMISANJA!

3. Informacije su UKAZIVALE da se radi o poslu vrijednom oko 6 000 000 EURA i da zemljište kupuje izvjesna firma sa Kipra, što je frapiralo MK.

4. Odmah nakon ove informacije tražena su objašnjenja od strane Političkog lidera Živkovića, a ovo posebno zbog činjenice DA JE STANOVNIK KOTORA i da je aktuelni predsjednik SO Kotor, SAMARDŽIĆ, njegov lični prijatelj te da je na ovu funkciju došao upravo na predlog samog Političkog lidera Živkovića.

5. Na prvom sastanku MK odrzanom na Cetinju 6. avgusta, Živković je djelovao iskreno zapanjen saznanjima do kojih se došlo iz objavljenih informacija, priznao da je bio naivan i nedovoljno svjestan obima posla te da zbog toga, držeći da je posao potpuno nevažan (kamenjar u Grblju) nije našao za shodno da, u skladu sa Statutom i praksom rada MK, ovo tijelo o njemu obavijesti. Na direktno pitanje g. DEJANA MARTINOVIĆA, rođenog brata IVA MARTINOVIĆA našeg počasnog predsjednika: "da li se posao može zaustaviti?", odgovorio je "kako misli da ne može" ali da će u tom smislu "moliti Nikolu (Samardžića) da to učini, ili će to biti kraj njihovog prijateljstva". Međutim, ovaj sastanak ostavlja kod svih članova MK mučan utisak da se nešto čudno dešava, jer je prethodnog dana Živković u emisiji na Radio Kotoru navedeni posao tretirao kao jedan od najboljih poslova za regiju Grblja. Ipak, s obzirom na dugogodišnji zajednički rad i poverenje, smatra se da je tek sastanak MK na Cetinju Živkoviću otvorio oči i naveo ga da čitav posao sagleda u svim njegovim dimenzijama.

6. U narednim danima, međutim, Živković ponovo kreće u novu kampanju uvjeravanja MK kako je posao odličan, da je pravna procedura zakonita, da se prodaje bezvredni kamenjar po odličnoj cijeni, priča o Rusu sa Kipra koji će da investira u Grbalj i da na kraju on, svojim obrazom i Nikola Samardžić, kao njegov lični prijatelj, svojim poštenjem garantuju da je posao čist i da je odličan za opštinu Kotor. U ovoj fazi MK saznaje da je zatupnik "Rusa sa Kipra"odličan advokat i lični prijatelj Živkovića" Novica Jovović, za koga, takođe, Živković garantuje svojim poštenjem. Za Živkovića se znalo da je mason, prema čemu je Stranka imala neutralan i civilizovan stav, smatrajući tu činjenicu privatnošću g. Živkovića.

7. MK uporno insistira na zaustavljanju posla zbog AFIRMISANOG POLITIČKOG STAVA LSCG DA SE ZEMLJIŠTE MORA VRATITI VLASNICIMA kao i medijske buke koja je oko ovog slučaja stvorena. MOLI se Živković da liberalima nikakva prodaja nije potrebna, pa ako se radi i o kamenjaru, da se uvlačimo u čudo koje nam kao stranci nije potrebno, čak MK nudi pravnu mogućnost zaustavljanja posla, a to je da Nikola Samardžić kao predsjednik SO ili grupa odbornika predlože SO Kotor da se prethodno donesena odluka od strane istog tijela - suspenduje. Odgovor Živkovića je da to nikako ne smijemo napraviti jer bi se dali politički poeni SNP-u. Obavještavamo se da je u međuvremenu podpredsjednik SO Kotor iz SNP uprkos stavu svoje Stranke - za posao, da je za posao i potpredsjednik SO iz Narodne stranke. U ovoj fazi se saznaje da je posao od izuzetne vaznosti za Živkovićevog ličnog prijatelja, advokata Jovovića i da se posao ni zbog Jovovića ne smije poništiti jer su on i Jovović vezani posebnom vrstom zakletve. Tako se saznaje da je i advokat Jovović mason.

8. Tada, poslije upornog odbijanja Živkovića da utiče na svog ličnog prijatelja, a predsjednika SO Kotor, Samardžića da pokrene postupak stavljanja van snage skupštinske odluke o predmetnoj prodaji, ponovnog i čvrstog garantovanja da je posao sa pravne tačke gledista ZAKONIT, Živković predlaže da se Vesna Perović i Saša Marković sastanu sa advokatom Jovovićem i da se sa njim razmotre još jednom svi aspekti posla. Živković odbija da kao šef tima LSCG pođe na sastanaka sa obrazloženjem da bi njegovo prisustvo, a zbog prijateljskih veza sa Jovovićem moglo samo da ugrozi kvalitet razgovora sa Jovovićem.

9. Nakon toga, Vesna Perović i Saša Marković odlaze na sastanak sa advokatom Jovovićem koji im ugovara Živković. Na sastanku (18. avgust) Jovović u startu ponavlja opštu argumnentaciju o kojoj je već govoreno. Takodje govori se o investiciji vrijednoj 50 000 000 EUR. Saznaje se da Jovović samo na ime advokatskih usluga inkasira odmah 300 000 EUR. Od čega je on spreman da da odredjenu donaciju stranci. Saznaje se da je ukupna investicija predviđena na iznad 50 000 000 EUR. Postavlja se pitanje što je sa provizijom koja je uobičajena u zapadnom poslovnom svijetu, a Kipar je odnedavno član EU i kreće se, kada su investiicije u pitanju, oko 10% vrijednosti investicije? Sagledavajući sve okolnosti, imajući garancije da je posao zakonit iznosi se predlog da LSCG dobije donaciju u iznosu od 1 000 000 EUR-a i da to ne mora biti novac nego i natura u definitivno riješenim stranačkim prostorijama, TV opremi i studiju, štampariji... Advokat iznosi stav da su to novi momenti o kojima se mora obavijestiti kupac. U neobaveznom razgovoru, a očigledno zbog ostavljanja utiska "sposbnog biznismenna" otkriva se:

- da Posao uopšte nije čist, da se advokat Jovović na tenderu pojavio iza obje ponude i da zastupa oba ponuđača - i onog koji je ponudio 5.800.000 € i onog koji je ponudio 4.400.000 €;

- da advokat Jovović sa predsjednikom SO Kotor Samardžićem, na tom poslu radi punih godinu dana (od Septembra 2003. godine);

- da se Jovović pobrinuo da druge dvije ponude zakasne DVA MINUTA zbog čega nijesu ni otvorene;
- da se on pobrinuo da "kamenjar" postane predmet prodaje iako nad njegovim značajnim dijelom gazduje preduzeće "MORSKO DOBRO" (DPS);
- da se on svom klijentu, Rusu sa Kipra, ugovorom obavezao da će Posao završiti do 31. jula 2004. godine, a u protivnom mu platiti penale u iznosu od 50 000€;
- saznaje se da je posao nemoguće stornirati, jer će se advokat Jovović "pobrinuti" i za odgovarajuću pozitivnu odluku nadleežnog suda.

10. Političkom lideru Živkoviću se ODMAH NAKON SASTANKA prenose sve ove informacije i od njega traži da utiče na predsjednika SO Kotor, svoga prijatelja Samardžića, da se Posao stornira skupštinskom odlukom, usled novih saznanja koja taj Posao osvetljavaju u potpuno novom svjetlu i prikazuju ga potpuno drugačijim od onoga kako ga je malom Kabinetu do tada prikazivao Živković. Zakazuje se sastanak MK zbog tog problema za 23. avgust u Kotoru.

11. Na ovaj sastanak Živković dolazi potpuno smiren i pun samopouzdanja, prvi put od kada se vode razgovori o Poslu, a poslije naših saznanja o tome da je posao apsolutno štetan ne samo za LS, nego i za opštinu Kotor i za crnogorsku imovinu. Živković ne izražava bijes zbog toga što je u pogledu posla bio prevaren od strane svojih prijatelja, Samardžića i Jovovića, već iznosi stav da se posao više ne može zaustaviti, jer su ga do tada hvalili i on i Samardžić i šest odbornika LS u opštini Kotor, da bi zaustavljanje Posla nanijelo štetu njegovom prijatelju, advokatu Jovoviću, te da i on, Politički lider LSCG, smatra da smo mi kao Stranka, od advokata Jovovića, tražili reket.

12. Na Žabljaku, 26. avgusta, Političkom lideru Živkoviću se saopštava da su svi članovi MK odlučni da učine sve što je moguće da posao zaustave te da neće dozvoliti da se odluke koje se odnose na LSCG donose van njega, a da se shvatilo da se Politički lider Živković u tom trenutku, preko toga Posla, između interesa LSCG i svojih prijatelja - masona, odlučio za interes svojih prijatelja koji je bio protiv interesa LSCG. Živković tada traži dva dana da razmisli o toj novoj situaciji.

13. Na Cetinju 30. avgusta održava se MK u proširenom sastavu: Vesna Perović, Džemal Perović, Helena Vučetić, Saša Marković, Aleksandar Aleksić, gradonačelnik Cetinja, Nikola Samardžić, Djordjije Radonjić, predsjednik OO LSCG Kotor i Ivo Martinović, počasni predsjednik LSCG. Nikola Samardžić odbija da ispoštuje odluku MK da zakaže sjednicu lokalnog Parlamenta i predloži poništaj odluke o prodaji zemlje, odbija da poništi tender i upućuje MK na odbornike ne bi li oni podnijeli predlog za sazivanje lokalnog Parlamenta sa tom tačkom dnevnog reda. Iza ovakvog stava staje Politički lider Živković.

TEK TOGA DANA, na tom sastanku se saznaje da zemljište koje je predmet prodaje IMA IZLAZ NA MORE!

TEK TOGA DANA saznaje se da zemlja okružuje plažu Trsteno!

Na sve navode MK o štetnosti i sumnjivosti čitavog Posla odgovara se poštenjem i čašću Živkovića i Samardžića te njihovog zajedničkog prijatelja, advokata Jovovića. Živković, iako potpuno usamljen u svom stavu, nasuprot čitavom malom Kabinetu sa kojim je uvijek do tada zajednički donosio odluke, insistira na završetku Posla po cijenu njegovog smjenjivanja na Konferenciji. Ni on ni Samardžić ne nude ostavke na svoja mjesta iako u tom trenutku definitivno vide i znaju da NEMAJU POLITIČKU PODRŠKU ZA TAKVO POSTUPANJE OD STRANE VRHA STRANKE. Toga dana MK još uvijek smatra da je bila ispoštovana zakonska procedura. I još uvijek misli da advokat Jovović zastupa Rusa sa Kipra.

14. Sutradan, u Kotoru, MK održava sastanak sa šest odbornika LSCG. Sastanku svojevoljno ne prisustvuje Živković, ali prisustvuje predsjednik SO Kotor, Samardžić i predsjednik OO LSCG Kotor Radonjić, koji tada i podnosi ostavku na to mjesto. Odbornici odbijaju stav MK ne prihvatajući argumentaciju koja dokazuje da je posao prljav i štetan, a brane ga poštenjem Živkovića i Samardžića, te činjenicom da su ga svi do tada hvalili i da ih MK nije ubijedio da Posao nije dobar.

15. MK, svjestan ozbiljnosti problema u kojem sa LS našao, obavlja konsultacije se ekspertima iz Velikog Kabineta ( mr Aco Radulović, mr Slobodan Lakić, dipl.ing.arh. Ljubo Dušanov Stjepčević, dipl ecc Budimir Čarapić, biznismen) i uvjerava se u ispravnost svoga stava, ali i počinje da otkriva stravične dimenzije čitavog slučaja. Zakazuje Predsjednički kolegijum za 2. septembar.

16. Na Predsjedničkom kolegijumu Živković i Samardžić i dalje hvale Posao uprkos sve većem broju stručnih argumenata koji dokazuju da je Posao loš, štetan i po Kotor i po LSCG. Članovi Predsjedničkog kolegijuma koji hvlae Posao dokazuju takav svoj stav jedino pozivom na vjeru u poštenje Živkovića i Samardžića. Pozvan bezbroj puta da se tog dana, na tom mjestu, pod pritiskom argumenata, odluči za zaustavljanje Posla preko naših učesnika u lokalnoj vlasti u Kotoru, Živković to odbija. Na tom Kolegijumu Živković poslednji put priznaje da je on poslao Vesnu Perović i Sašu Markovića na sastanak sa advokatom Jovovićem. Kolegijum pokazuje da se problem može riješiti jedino na vanrednoj Konferenciji.

17. Istoga dana, odmah po završetku Predsjedničkog kolegijuma, četiri poslanika LSCG podnose inicijativu za sazivanje vanredne Konferencije posvećene pitanju povjerenja Političkom lideru Živkoviću, a Predsjednik Konferencije tu inicijativu prihvata i donosi Odluku o sazivanju Konferencije za 7. Septembar na Cetinju.

18. Sutradan se saznaje da izvršni direktor preduzeća koje se pojavilo sa najboljom ponudom na tenderu, a koje je zastupao advokat Jovović, nije Rus, nego je DEJAN MARINOVIĆ iz Podgorice, inače suvlasnik firme "Mr. Good" iz Podgorice sa advokatom Jovovićem. Saznaje se i da je preduzeće osnovano 1. jula 2004. godine u Podgorici, u vrijeme kad je već tekao tender SO Kotor za prodaju zemlje u Grblju koji je raspisan 22. juna 2004. godine. Dakle Rus sa Kipra koji posluje u zoni EU i ima godišnji obrt od milijardu Eura u stvari je Dejan Marinović iz Podgorice, što medjutim, uopšte ne utiče na stav Političkog lidera LSCG o poslu niti o tome u šta je uvučena Stranka zbog toga posla.

19. U danima do Konferencije pravnici iz LS otkrivaju niz nezakonito sprovedenih radnji koje ukazuju na moguću i krivičnu odgovornost predsjednika SO Kotor Nikole Samardžića.

20. Na Konferenciji se ponavlja argumentacija koja je do tada već postala bogata i nesporna i nedvosmisleno se dokazuje da je Posao bio iste onakve prirode kakve su poslovi koje obavlja vladajući režim, a protiv čega se LS istrajno bori, da je obavljen po istoj metodologiji i uz učešće personalno istog advokata, Novice Jovovića, te da je suštinski podmetnut Liberalnom savezu i to preko njegovog prvog čovjeka, Političkog lidera Miodraga Živkovića. Konferencija je na taj pokušaj dala svoj odgovor: na tajnom glasanju 148 glasova za uskraćivanje povjerenja Političkom lideru Živkoviću, a plebiscitarno izjašnjavanje za njegovo isključenje iz Stranke, kao i za isključenje Nikole Samardžića i za pokretanje pitanja njegove krivične odgovornosti.


LIBERALNI SAVEZ CRNE GORE
Predsjednički kolegijum
Podgorica, 20 Septembar 2004. godine