Fotografije uvale i plaze Trsteno
Nema puta? Vidi se put do plaze, sve iznad puta prema obali je prodato a
kvalitet puta do plaze Trsteno je bolji nego od Budve do Cetinja.