Program
Struktura
Istorijat
Liberali u Parlamentu
Liberali u Republickoj Upravi
Liberali u Lokalnoj Upravi
Zene Liberali
Mladi Liberali
Mitinzi
Izdavastvo
Foto Arhiva
Postavite Pitanje
Anketa
LSCG za vasu stranicu
Vasa Pisma
LSCG Shop
Linkovi
Arhiva
Liberali u Dijaspori

 


Uvod
 
Konferencija
Mali Kabinet
Veliki Kabinet
Lider
Predsjednik
Riznicar
Portparol
Utemeljivac
Pocasni Predsjednik
 
Opstinski Odbori


 


   

Utemeljivač

[Biografija] [Privatno] [Uloga] [Clanci i Izvjestaji] [Intervjuji]
[Konferencije, Skupovi] [Arhiva Slika]

Slavko Perović

je rođen 2 avgusta 1954 godine na Cetinju.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u tadašnjem Titogradu 1978 godine. Položio je sudsko advokatski ispit u Beogradu 1979 god., i apsolvirao postdiplomski studij na Internacionalnom univerzitetskom centru u Dubrovniku, radom na temu "Istorija kulture jadranske obale".

Već kao omladinac i student, biva aktivan u društvenom životu sa nizom zaduženja u jednopartijskoj Crnoj Gori

Slavko Perović
i organima Saveza Komunista. Omladinsko glasilo "Mi", Časopis za umjetnost, nauku i kulturu ''Ars",Književna opština Cetinje, Radio Cetinje i niz književnih i kulturnih manifestacija vezanih za Cetinje i Crnu Goru, samo su dio projekata koje je inicirao i realizovao.
Slavko Perovic je jedan od osnivača Liberalnog saveza Crne Gore i u (teškim) godinama koje su dolazile, izrasta u utemeljivača Stranke.

Svoj Liberalno Demokratski rad započeo je kao predsjednik Izvršnog odbora LSCG 1990 godine, da bi na Prvoj redovnoj skupštini LSCG u Cetinju, 1991 godine, bio izabran za predsjednika LSCG. Poslanik je u višestranackoj SR CG od njenog konstituisanja (1990 godine) , a u svojoj karijeri, tu dužnost u preuzeo po drugi put nakon Parlamentarnih Izbora novembra 1996 godine. Te iste godine ce biti inicijator istorijske koalicije "Narodna Sloga" (1996 god.) kojom utemeljava puteve pomirenja Srpstva i Crnogoštva u Crnoj Gori sa ciljem da Crna Gora sa političkih krene ka rješavanju svakodnevnih problema.

U procesu takvih nastojanja, davna 1988 godina biva prestupna. Slavko Perović poslije rada na više zaduženja, izmedu ostalih na mjestu Opštinskog javnog tužioca, dekretom Vlade Crne Gore, 5 avgusta 1988 godine,a kao Predsjednik Književne Opstine Cetinja (KOC) biva smijenjen zbog "neprikladnog" političkog angažmana.

Povod je bio odluka Slavka Perovića tada na mjestu Predsjednika Književne Opštine , da dozvoli da se na Cetinju štampa "Etnogenezofobija", Sava Brkovića. Ta odluka ce rezultirati njenim štampanjem i izdavanjem a za posljedicu imati osudu Saveza komunista da je pečatira kao "knjigu koja je nacinila štetu Cetinju", i onoga ko je odobrio stavi u na listu "državnih neprijatelja".

Optužen kao idejno-politicki neprikladan, zbog nedjelovanja u skladu sa Statutom Saveza Komunista Jugoslavije (SKJ) i stavovima partijskih organa, Slavku Peroviću se izrice "najstrožija idejno-politička mjera" i biva smijenjen sa funkcije člana Komiteta Saveza Komunista na Cetinju i funkcije Predsjednika Književne Opstine Cetinje.

No, na udaru jednopartijskog dogmatskog sistema centrirane moci, nalaze se i mnogi drugi pojednici koji prevazilaze dozvoljeni okvir djelovanja a zapravo uskraceni za osnovne slobode slobodnog drustva, sto ce rezultirati raspadanjem Saveza Komunista. Dolazi do podjele vlasti na više partija, ali kolač vlasti ne biva podjeljen - kako to u demokratiji i višestranackom sistemu biva, nego su one i dalje pod centriranom upravom Saveza Komunista.

Preko sve ove farse višepartijskog sistema, svojim radom, Slavko Perović ostaje kako tada tako i do današnjeg dana na čelu demokratskog Bastiona.

Na Cetinju, 26. januara 1990, protiv sveopšte destrukcije, i kao teški opozicioner takve uprave, uzdiže se i stvara Liberalni Savez Crne Gore upozoravajući na sve taktike održavanja jednoiste vlasti, koja ne bira sredstva; i ratovima, bijednom, nacionalnom i građanskom pljackom, izolacijom i proganjanima, Crna Gora biva ugušena, a zloupotrebom državnih institucija, državnog imena, osnovnih ljudskih i demokratskih prava, ostaje takva do današnjeg dana.
Pod lažnim višestranacjem, se ispod groteskne šminke parlamentarne demokratije i navodne trodjelne podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, prikriva sistem golog jedinstva vlasti koja se kontroliše, baš kao u doba jednopartijskog komunistickog sistema, iz vaninstitucionalnih centara moci.

U svojoj trinaesto godišnjoj borbi da pokaže da aktivni političari mijenjaju jedino Partijske i Državne nazive i imena, i da se izbori za osnovna demokratska prava sa pravom na pojedinca na slobodu i izbor, Liberalni Savez Crne Gore ostaje kako osnivačke 1990 godine, tako i današnje 2003., na istom putu borbe za slobodu, prosperitet, državnu, nacionalnu, kulturnu, i istorijsku prepoznatljivost, i integraciju Crne Gore u evropske tokove. Perović je jedan od inicijatora za osnivanje Internacionalnog Tibunala za ratne zločine u Den Hagu, (Holandija), koji 17 novembra 1993 godine pocinje sa radom, a danas trazi izručenja odgovornih za sramne stranice istorije koju, nažalost, tadašnji rad Liberalnog Saveza Crne Gore nije uspio da spriječi. U takvoj borbi Liberalnog Saveza, prepoznaje se politički pofil Perović Slavka kao jedne od apsolutno kljucnih figura.

Slavko Perović prolazi cio spektar funkcija u LS; na zasjedanju II vanredne konferencije LSCG u Budvi, decembra 1997 godine, shodno novom Statutu stranke, izabran je za Političkog Lidera Liberalnog Saveza Crne Gore. Na trećoj redovnoj konferecniji LSCG održanoj u Igalu (1999), izabran je za Rizničara Liberalnog Saveza Crne Gore. A na vanrednoj konferenciji u Podgorici (2001) izabran je za Portparola.

Poslije oktobarskih Parlamentarnih Izbora 2002 godine, i udarom vladajuce mašinerije, Slavko Perović ne želeci da kampanje i hajke na njega oštete Liberalni Savez, povlači se sa funkcija pri LSCG, ali ostaje aktivan i spreman za dalja demokratska djelovanja.
 

 


vrh

 

Copyright © Liberalni savez Crne Gore, 2003