Program
Struktura
Istorijat
Liberali u Parlamentu
Liberali u Republickoj Upravi
Liberali u Lokalnoj Upravi
Zene Liberali
Mladi Liberali
Mitinzi
Izdavastvo
Foto Arhiva
Postavite Pitanje
Anketa
LSCG za vasu stranicu
Vasa Pisma
LSCG Shop
Linkovi
Arhiva
Liberali u Dijaspori

 


Uvod
 
Konferencija
Mali Kabinet
Veliki Kabinet
Lider
Predsjednik
Riznicar
Portparol
Utemeljivac
 
Opstinski Odbori


 


   

Konferencija

[Predsjednik]

Uvod

Konferencija je najviši programski, statutarni i izborni organ Stranke.

Ova formulacija znači da se na Konfernciji, posredstvom procesa predlaganja, razmatranja i usvajanja dokumenata Konferencije, (u prvom redu rezolucija i deklaracija), vrši kreiranje i definisanje politike i izbor strateškog pravca političkog djelovanja, (čije se utemeljenje nalazi u do sada usvojenim statutarnim i programskim dokumentima), za period izmedju održavanja dvije redovne Konferencije.
Redovna Konferencija održava se svake godine i mjesto je gdje se suštinski provjerava jednogodišnja politika vodjena od strane politickog lidera i Malog kabineta.

Konferenciju cine predstavnici svih opštinskih organizacija koje ih delegiraju zavisno od broja clanova. Njihov mandat traje tri godine, a biraju se tako što 80% njih biraju opštinski odbori, a 20% Predsjednicki kolegijum po prijedlogu politickog lidera.

Na Konferenciji, posredstvom predlaganja konkretnih tekstova deklaracija i rezolucija odnosno stavljanja amandmana na prijedloge takvih tekstova, obavlja proces kreiranja usaglašavanja i usvajanja politike stranke. U ovom procesu učestvuju predstavnici na konferenciji, a njihovim posredstvom sve opštinske organizacije i podružnice koje ih konstituišu.
Usvojene rezolucije i deklaracije su obavezujućeg karaktera za sve Članove stranke, pa i one koji su ostali u manjini ali njihovi stavovi, posredstvom demokratske procedure, nijesu zadobili većinu.

Svaki predstavnik u Konferenciji ima mogućnost da blagovremeno, u skladu sa Poslovnikom o radu Konferencije, tokom jednogodišnjeg perioda izmedju održavanja dvije redovne sjednice, predloži nacrt deklaracije, rezolucije ili njihove izmjene i dopune kao i izmjene i dopune Statuta stranke, odnosno poslovnika o radu, te ih kao takve, dostavi na razmatranje Malom kabinetu. MK u odnosu na inicijative i predloge akate zauzima politički stav i blagovremeno prosljedjuje nacrt dokumenta Predsjedništvu Konferencije.
Predsjedništvo razmatra nacrt dokumenta i upoznaje se sa političkim stavom Malog kabineta nakon čega donosi odluku o eventualnonom unošenju u dnevni red Konferencije mogućnosti razmatranja takvog dokumenta.

Vanredne sjednice Konferencije saziva politicki lider.

Konferencija tajnim glasanjem, prostom vecinom odlucuje o poslanickoj listi.

Konferencija ima predsjednika, a njenim radom uz Predsjednika rukovodi i Predsjedništvo koje cine: politicki lider, riznicar, predsjednik Stranke, poslanicki klub, predsjednik mladih liberala, predsjednica liberalnih žena, zaslužni predsjednik i predsjednici opštinskih odbora.

 

 


vrh

 

Copyright © Liberalni savez Crne Gore, 2003