Program
Struktura
Istorijat
Liberali u Parlamentu
Liberali u Republičkoj Upravi
Liberali u Lokalnoj Upravi
Žene Liberali
Mladi Liberali
Mitinzi
Izdavaštvo
Foto Arhiva
Postavite Pitanje
Anketa
LSCG za vašu stranicu
Vaša Pisma
LSCG Shop
Linkovi
Arhiva
Liberali u Dijaspori

 


Uvod
 
Forum Libaralnih Žena
 
Perović Vesna
Mirjana Kuljak
Nada Šljivić
Maja Dubljević 


   

Žene Liberali


FORUM ŽENA LSCG je ženska organizacija stranke.

Okuplja one žene iz stranke koje žele da daju posredstvom ovog organizacionog oblika, aktivniji doprinos sagledavanju položaja, šansi i perspektiva žene u crnogorskom društvu te liberalno-demokratskoj edukaciji žena, posebno van stranke.


 vrhCopyright © Liberalni savez Crne Gore, 2003